สมาชิกภาพ

การขยายตัว

แผนที่

สี

อวตาร

เหรียญ

สมาชิกภาพ

รายเดือน

รายปี (ลด 20%)

*หากต้องการเล่นกับเพื่อนของคุณ ผู้เล่นเพียง 1 คนเท่านั้นที่ต้องเป็นสมาชิก

การขยายตัว

แผนที่

สี

อวตาร

เหรียญ