Tư cách thành viên

Mở rộng

Bản đồ

Màu sắc

Hình đại diện

đồng xu

Tư cách thành viên

hàng tháng

Hàng năm (giảm 20%)

*Để chơi với bạn bè, chỉ cần 1 người chơi cần có tư cách thành viên

Mở rộng

Bản đồ

Màu sắc

Hình đại diện

đồng xu